Kontrola kotłów

Z dniem 9 marca 2015 r. obowiązek nałożony na Właścicieli lub Zarządców do poddawania obiektów budowlanych kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów oraz systemów ogrzewania, będzie regulowany art. 23 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1200). Przepis ten został przeniesiony z ustawy Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 1b do w/w ustawy.

W związku z zaistniałymi zmianami od dnia 9 marca 2015 roku przeglądy, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów (sprawność systemu) oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych, powinny być wykonywane co najmniej raz na 5, 4 lub 2 lata (w załączeniu tabela), w zależności od rodzaju spalanego paliwa oraz mocy kotła.

Jednak jak stanowi art. 23 ust. 3 ustawy: „nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.”

Podsumowując należy w piątym, czwartym lub drugim roku eksploatacji dokonać stosownej kontroli, kolejne kontrole są już jednak uzależnione od wprowadzonych zmian w systemie ogrzewania.