Kontrola urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji powyżej 12 kW

Podobnie jak w przypadku okresowej kontroli kotłów, przepisy dotyczące przeglądu urządzeń chłodniczych z dniem 9 marca 2015 r. zostaną przeniesione z art. 62 ust.1 pkt 6 do art. 23 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 w/w ustawy obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW, ponadto kontrola systemu klimatyzacji powinna być wykonywana wraz z kontrolą urządzeń i obejmować ocenę sprawności systemu oraz jego dostosowania do potrzeb użytkowych budynku. Jednak jak stanowi art. 23 ust. 3 ustawy: „nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.”

Podsumowując: w piątym roku eksploatacji należy dokonać stosownej kontroli, kolejne kontrole uzależnione są jednak od wprowadzonych zmian w systemie klimatyzacji.

Celem okresowego przeglądu i sprawdzenia stanu technicznego zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej (co bezpośrednio łączy się z redukcją dwutlenku węgla) oraz podniesienie poziomu eksploatacji.