Przegląd roczny budowlany (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) powinien obejmować: przegląd elementów zewnętrznych obiektu i instalacji, czyli takich elementów, które są narażone na czynniki atmosferyczne (m.in. silny wiatr, deszcz, niska temperatura, zalegający śnieg).

W przypadku budynków mieszkalnych minimalny zakres przeglądu został określony
w rozporządzeniu o warunkach technicznych utrzymania budynków mieszkalnych. Dla pozostałych budynków Ustawodawca nie wydał stosownych rozporządzeń, a zatem obiekty powinny spełniać minimalne wymagania określone w art.5 ust.2 (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

„Coroczne kontrole  należy przeprowadzać raz w każdym roku kalendarzowym, przy czym odstęp czasu między datą kontroli w danym roku, a datą kontroli w roku poprzednim nie musi być równy 365 dni (tj. 1 rok).”