Pomiary oświetlenia powinny być wykonane zawsze przed oddaniem pomieszczeń do użytku w celu weryfikacji założeń projektowych, przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy, po zmianie rodzaju oświetlenia.
Wykonujemy pomiary : oświetlenia ogólnego, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia na stanowisku pracy

Z badania sporządzamy protokół sporządzony w oparciu o stale aktualizowany program firmy SONEL.