+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Mediatis – kontrole budynków

Wykonujemy obowiązkowe przeglądy budynków

Działamy na terenie całej Polski. Wykonujemy wymagane prawem obowiązkowe przeglądy okresowe budynków: kontrole budowlane, pomiary elektryczne, kontrole instalacji i urządzeń gazowych, przeglądy kominiarskie, przeglądy wentylacji, badania trafostacji, pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy, kontrole drzwi i bram ppoż., audyty kotłów, audyty klimatyzacji, wystawiamy świadectwa energetyczne, wykonujemy badania termowizyjne. Każdy przegląd budynku zakończony jest protokołem sporządzonym przez uprawnione osoby.

Wykonujemy obowiązkowe przeglądy budynków

Działamy na terenie całej Polski. Wykonujemy wymagane prawem obowiązkowe przeglądy okresowe budynków: kontrole budowlane, pomiary elektryczne, kontrole instalacji i urządzeń gazowych, przeglądy kominiarskie, przeglądy wentylacji, badania trafostacji, pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy, kontrole drzwi i bram ppoż., audyty kotłów, audyty klimatyzacji, wystawiamy świadectwa energetyczne, wykonujemy badania termowizyjne. Każdy przegląd budynku zakończony jest protokołem sporządzonym przez uprawnione osoby.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Przeglądy budynków

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Przeglądy budynków

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Przeglądy budynków

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Przeglądów

Miast

Informacje kontaktowe
Adres:
ul. Żmigrodzka 253, 51-129 Wrocław

Numer telefonu:
+48 533 077 516

E-mail:
biuro@kontrole.com.pl