Scan

Świadectwo energetyczne

Obowiązująca od 9 marca 2015r nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków określa zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel, zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, a także najemca, musi zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku: sprzedawanego na podstawie umowy sprzedaży; zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; wynajmowanego.

Powyższy obowiązek nie będzie dotyczył między innymi budynku: mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2; gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok).