+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Administratorem Twoich danych jest MEDIATIS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Młynarskiej 4/3, 51-116 Wrocław, NIP: 895 204 20 56, REGON: 361086737, KRS: 0000549656, adres e-mail: biuro@kontrole.com.pl, tel: +48 533 077 516.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane na podany adres mailowy.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie.

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na podany adres mailowy. Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.