+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Kontakt

Mediatis Sp. z o.o.

ul. Młynarska 4/3
51-116 Wrocław
NIP: 8952042056

Napisz do nas

biuro@kontrole.com.pl

Zadzwoń

+48 533 077 516

Regulamin Świadczenia Usług
Mediatis Sp. z o.o.

Informacja RODO

    Mediatis Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Młynarskiej 4/3, 51-116 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000549656, NIP: 895 204 20 56, REGON: 361086737, której kapitał zakładowy wynosi 10.000,00 zł, wpłacony w całości.