Wyślij do Nas wiadomość

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

Administratorem Twoich danych jest MEDIATIS Sp. z o.o. Sp k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 253, 51-129 Wrocław, NIP: 8952203275, REGON: 382766482, KRS: 0000775332, adres e-mail: biuro@kontrole.com.pl, tel: +48 500 610 151. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane na podany adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na podany adres mailowy. Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Beautiful Customer Representative with headset smiling during a

Informacje kontaktowe

Adres:
Żmigrodzka 253, 51-129 Wrocław

Numer telefonu:
533 077 516

Media społecznościowe: