Szukamy pracowników

Firma specjalizująca się w wykonywaniu kontroli okresowych
wymaganych w trakcie użytkowania obiektów budowlanych
poszukuje pracowników:

Przedstawiciel handlowy

Wymagania:

 • doświadczenie na stanowisku handlowca lub w firmie oferującej usługi właścicielom nieruchomości
 • umiejętność prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • prawo jazdy kat. B
 • zdolności organizacyjne, samodzielność i skuteczność w działaniu
 • praktyczna znajomość aplikacji MS Office (Word , Excel)
 • wysoka kultura osobista

Mile widziane:

 • bardzo dobre kontakty z kierownikami administracyjnymi i kierownikami utrzymania ruchu w zakładach pracy

Zadania:

 • pozyskiwanie nowych klientów, aktywne tworzenie pozytywnego wizerunku firmy
 • obsługa i utrzymywanie relacji partnerskich z istniejącymi klientami
 • negocjowanie warunków współpracy i tworzenie ofert handlowych
 • raportowanie działań zgodnie z przyjętymi w firmie procedurami

Oferujemy:

 • stabilną pracę oraz możliwość szybkiego awansu w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy (auto, telefon, komputer)
 • wynagrodzenie stałe wraz z atrakcyjnym systemem premiowym

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na adres: praca@kontrole.com.pl, wpisując w tytule „Przedstawiciel handlowy”

Elektryk

 • do stałej współpracy w zakresie pomiarów elektrycznych – uprawnienia SEP D i E !

Oferty prosimy kierować na praca@kontrole.com.pl z dopiskiem – ” Pomiary elektryczne”

Inspektor ds.budowlanych

 • Your list
 • goes
 • here!

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

I. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z poniższą treścią klauzuli informacyjnej:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MEDIATIS sp. z o.o. sp k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 253, 51-129 Wrocław, NIP: 8952203275, REGON: 382766482, KRS: 0000775332, adres e-mail: biuro@kontrole.com.pl, tel: +48 500 610 151.
 2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata.
 4. Podane przez Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług np. usługi teleinformatyczne, a także podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne za pośrednictwem portali internetowych.
 5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do usunięcia danych osobowych (w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie); do sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

………………………………….

(podpis kandydata)

II. Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę:

„Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV”.

………………………………….

(podpis kandydata)

III. Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. MEDIATIS sp. z o.o. sp k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 253, 51-129 Wrocław, NIP: 8952203275, REGON: 382766482, KRS: 0000775332, adres e-mail: biuro@kontrole.com.pl, tel: +48 500 610 151, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

………………………………….

(podpis kandydata)