+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Praca w Mediatis

Naszą siłą jest nasz zespół, który tworzą ludzie nie bojący się ciężkiej pracy, natomiast lubiący wykonywać ją w przyjaznej atmosferze. Zapraszamy do współpracy doświadczonych inspektorów budowlanych, elektrycznych, gazowych, sanitarnych i ppoż. oraz osoby posiadające doświadczenie w sprzedaży usług dedykowanych dla zarządców nieruchomości. Zapewniamy atrakcyjne warunki współpracy oraz wynagrodzenia. W związku ze stałym rozwojem naszej firmy, poszukujemy osób do współpracy na stanowiskach:

Oferty pracy

Manager Sprzedaży

Manager Sprzedaży Facility Management
(Cała Polska)

Od Ciebie oczekujemy:
• Szerokich relacji na rynku zarządców nieruchomości/ sieci handlowych/ usługodawców z branży Facility Management/ administratorów dużych portfeli nieruchomości o charakterze sieciowym.
• Umiejętności samodzielnej i zdalnej pracy, zorientowanej na realizację celów sprzedażowych.
• Zdolności budowania i utrzymywania poprawnych relacji z klientami.
• Nie oczekujemy od Ciebie znajomości zagadnienia przeglądów budowlanych.

Twoimi głównymi zadaniami będą:
• Poszukiwanie nowych klientów. Liczymy na Twoje relacje z obecnymi klientami.
• Negocjowanie parametrów handlowych.
• Utrzymywanie właściwych relacji biznesowych z klientami.
• Bieżące raportowanie podejmowanych działań, które zmierzają do zwiększenia sprzedaży
i pozyskania nowych klientów.
• Monitorowanie konkurencji.
• Bezpośrednie raportowanie do Dyrektora Handlowego.

W zamian oferujemy:
• Współpracę na zasadzie agencyjnej.
• Bardzo atrakcyjne warunki finansowe, powiązane z osiągniętymi celami.
• Pełne merytoryczne wsparcie przy konstrukcji i kalkulacji ofert.
• Łatwo sprzedawalną usługę, której zakup narzuca Prawo Budowlane i przepisy ppoż.
• Współpraca z nami może być świadczona równolegle do Twojej obecnej pracy. Współpracujący z nami w ten sposób Agenci, „dorabiają” średnio 110 000 netto rocznie (dane za 2021).

Jeśli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, prosimy wyślij Twoją aplikację na adres praca@kontrole.com.pl

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

I. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z poniższą treścią klauzuli informacyjnej:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MEDIATIS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Młynarskiej 4/3, 51-116 Wrocław, NIP: 8952042056, REGON: 361086737, KRS: 0000549656, adres e-mail: biuro@kontrole.com.pl, tel.: +48 533 077 531.
2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata.
4. Podane przez Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług np. usługi teleinformatyczne, a także podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne za pośrednictwem portali internetowych.
5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do usunięcia danych osobowych (w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie); do sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

………………………………….
(podpis kandydata)

II. Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę:
„Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV”.

………………………………….
(podpis kandydata)

III. Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. MEDIATIS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Młynarskiej 4/3, 51-116 Wrocław, NIP: 8952042056, REGON: 361086737, KRS: 0000549656, adres e-mail: biuro@kontrole.com.pl, tel: +48 533 077 531, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

………………………………….
(podpis kandydata)

Elektryk/ Technik pomiarowiec
Firma Mediatis Sp. z o.o., specjalizująca się w wykonaniu kontroli okresowych, wymaganych w trakcie użytkowania obiektów budowlanych, poszukuje pracowników do stałej współpracy w zakresie kontroli technicznych obiektów- uprawnienia konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń.
Oferty prosimy kierować na praca@kontrole.com.pl z dopiskiem – ” Pomiary elektryczne”

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:
I. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z poniższą treścią klauzuli informacyjnej:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MEDIATIS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Młynarskiej 4/3, 51-116 Wrocław, NIP: 8952042056, REGON: 361086737, KRS: 0000549656, adres e-mail: biuro@kontrole.com.pl, tel.: +48 533 077 531.
2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata.
4. Podane przez Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług np. usługi teleinformatyczne, a także podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne za pośrednictwem portali internetowych.
5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do usunięcia danych osobowych (w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie); do sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

………………………………….
(podpis kandydata)

II. Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę:
„Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV”.

………………………………….
(podpis kandydata)

III. Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. MEDIATIS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Młynarskiej 4/3, 51-116 Wrocław, NIP: 8952042056, REGON: 361086737, KRS: 0000549656, adres e-mail: biuro@kontrole.com.pl, tel: +48 533 077 531, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

………………………………….
(podpis kandydata)

Inspektor budowlany

Firma Mediatis Sp. z o.o., specjalizująca się w wykonaniu kontroli okresowych, wymaganych w trakcie użytkowania obiektów budowlanych, poszukuje pracowników do stałej współpracy w zakresie kontroli technicznych obiektów- uprawnienia konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń.
Oferty prosimy kierować na praca@kontrole.com.pl z dopiskiem – ” Inspektor budowlany”

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:
I. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z poniższą treścią klauzuli informacyjnej:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MEDIATIS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Młynarskiej 4/3, 51-116 Wrocław, NIP: 8952042056, REGON: 361086737, KRS: 0000549656, adres e-mail: biuro@kontrole.com.pl, tel.: +48 533 077 531.
2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata.
4. Podane przez Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług np. usługi teleinformatyczne, a także podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne za pośrednictwem portali internetowych.
5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do usunięcia danych osobowych (w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie); do sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

………………………………….
(podpis kandydata)

II. Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę:
„Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV”.

………………………………….
(podpis kandydata)

III. Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. MEDIATIS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Młynarskiej 4/3, 51-116 Wrocław, NIP: 8952042056, REGON: 361086737, KRS: 0000549656, adres e-mail: biuro@kontrole.com.pl, tel: +48 533 077 531, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

………………………………….
(podpis kandydata)