+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Co robimy

Nasza oferta jest każdorazowo indywidualnie opracowywana i wyceniana, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań naszych Klientów. Cena przeglądów jest wypadkową wielu składowych, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu, celem szybkiej i precyzyjnej wyceny. Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą.

•             przeglądy budowlane roczne

•             przeglądy budowlane pięcioletnie

•             przeglądy budowlane półroczne – wiosenne do 31 maja oraz jesienne do 30 listopada

•             przeglądy roczne urządzeń służących ochronie środowiska

•             przeglądy gazowe i kominiarskie

•             przeglądy dróg i placów

•             kontrola roczna i pięcioletnie placów zabaw

•             pomiary instalacji odgromowej oraz sieci i instalacji elektrycznych

•             pomiary transformatorów i rozdzielni głównych

•             badania termowizyjne

•             przeglądy instalacji oświetlenia stanowisk pracy

•             przeglądy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

•             przeglądy bram i drzwi ppoż.

•             badanie przeciwpożarowych wyłączników prądu

•             przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

•             przeglądy klap ppoż.

•             weryfikacja Książek Obiektu Budowlanego

Zapraszamy do przesłania zapytania ofertowego