+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Co robimy

Nasza oferta jest każdorazowo indywidualnie opracowywana i wyceniana, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań naszych Klientów. Cena przeglądów jest wypadkową wielu składowych, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu, celem szybkiej i precyzyjnej wyceny. Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą.

 • przeglądy budowlane roczne 
 • przeglądy budowlane pięcioletnie 
 • przeglądy budowlane półroczne – wiosenne do 31 maja oraz jesienne do 30 listopada 
 • przeglądy roczne urządzeń służących ochronie środowiska 
 • przeglądy gazowe i kominiarskie
 • przeglądy dróg i placów
 • kontrola roczna placów zabaw
 • pomiary instalacji odgromowej oraz sieci i instalacji elektrycznych 
 • badania termowizyjne
 • przeglądy instalacji oświetlenia stanowisk pracy
 • przeglądy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • przeglądy bram i drzwi ppoż.
 • badanie przeciwpożarowych wyłączników prądu
 • przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • przeglądy klap ppoż.
 • weryfikacja Książek Obiektu Budowlanego
 • zakładanie Książek Obiektu Budowlanego

Zapraszamy do przesłania zapytania ofertowego