Wykonujemy obowiązkowe przeglądy budynków

Działamy na terenie całej Polski. Wykonujemy wymagane prawem obowiązkowe przeglądy okresowe budynków: kontrole budowlane, pomiary elektryczne, kontrole instalacji i urządzeń gazowych, przeglądy kominiarskie, przeglądy wentylacji, badania trafostacji, pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy, kontrole drzwi i bram ppoż., audyty kotłów, audyty klimatyzacji, wystawiamy świadectwa energetyczne, wykonujemy badania termowizyjne. Każdy przegląd budynku zakończony jest protokołem sporządzonym przez uprawnione osoby.

Skontaktuj się z Nami
Przeglądy budowlane pięcioletnie

(art. 62 ust. 1 pkt 2) powinny odbywać się co najmniej raz na 5 lat  i obejmować swoim zakresem sprawdzenie …

Przeglądy budowlane roczne

(art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) powinny obejmować: przegląd elementów zewnętrznych obiektu i instalacji …

Pomiary elektryczne

(art. 62 ust. 1 pkt 2) powinny odbywać się co najmniej raz na 5 lat  i obejmować swoim zakresem sprawdzenie …

Przegląd gazowy

(art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c): Ocena stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych …

Przegląd kominiarski

(art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c): Ocena stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych …

Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne ma za zadanie zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas …

Świadectwo energetyczne

Obowiązująca od 9 marca 2015r nowa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków …

Badania termowizyjne

Kamera termowizyjna pozwala na szybkie i dokładne wykrycie nieprawidłowości w ociepleniach budynków …

WYKONUJEMY USŁUGI DLA:

 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • Zespół Zarządców Nieruchomości WAM
 • Poczta Polska
 • Dalkia
 • Vattenfall
 • PGNiG
 • PKP CARGO
 • GAZ SYSTEM
 • AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
 • TPSA
 • IMPEL
 • MOPS
 • MPWiK
 • MPEC
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • Zarządcy Nieruchomości
 • Zakłady Gospodarki Komunalnej
 • Sieci i Centra Handlowe

.