+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przypomnieć, że ponownie wkraczamy w okres przeglądów półrocznych.

Wspomniana kontrola dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 i należy ją wykonać
w terminie do 30 listopada.

Przypominamy również, że niedopełnienie obowiązku dokonania okresowej kontroli budynku wiąże się z możliwością otrzymania kary grzywny do 5 tys. złotych w postaci mandatu, nakładanego przez nadzór budowlany.