+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Zmiany dotyczące książek obiektów budowlanych

Jak już wiadomo, wraz z początkiem roku 2023 wprowadzono cyfrowe książki obiektów budowlanych.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zmiany w Prawie Budowlanym:

  do 31.12.2022 od 1.01.2023 do 31.12.2023 od 01.01.2024 do 31.12.2026 od 01.01.2027
KOB Obowiązywały jedynie książki w wersji papierowej. Można używać założonych wcześniej książek papierowych (prowadzenie na starych zasadach).

Do 31.12.2023 można nadal założyć książkę w wersji papierowej (prowadzenie na starych zasadach).

1 stycznia wprowadzono możliwość założenia c-KOB na stronie https://c-kob.gunb.gov.pl/

Istniejące książki papierowe prowadzimy na starych zasadach.

Do końca 2026 roku będzie trzeba przenieść wszystkie książki papierowe do c-KOB.

Nowe KOB należy zakładać już w wersji elektronicznej tj. c-KOB.

 

Obowiązują tylko c-KOB.

Książki papierowe do tego czasu powinny zostać zamknięte wpisem i przeniesione do c-KOB. Książki papierowe należy archiwizować do końca użytkowania obiektu.

WPISY O KONTROLACH Właściciel/Zarządca dokonuje wpisu lub osoba przez nich upoważniona (przepisy dotychczasowe). ·        Książka w wersji papierowej: Właściciel/Zarządca dokonuje wpisu lub osoba przez nich upoważniona (przepisy dotychczasowe).

·        Książka w wersji elektronicznej: Inspektor wykonujący kontrolę dokonuje wpisu w ciągu 7dni od zakończenia kontroli.

·        Książka w wersji papierowej: Właściciel/Zarządca dokonuje wpisu lub osoba przez nich upoważniona (przepisy dotychczasowe).

·        Książka w wersji elektronicznej: Inspektor wykonujący kontrolę dokonuje wpisu w ciągu 7dni od zakończenia kontroli.

·        Książka w wersji elektronicznej: Inspektor wykonujący kontrolę dokonuje wpisu w ciągu 7dni.
ZAWIADOMIENIE DO PINB

(dotyczy jedynie przeglądów półrocznych)

Wysyłane pocztą BEZZWŁOCZNIE (przepisy dotychczasowe). ·        Książka w wersji papierowej: wysyłane pocztą BEZZWŁOCZNIE (przepisy dotychczasowe).

·        Książka w wersji elektronicznej: wysyłane w ciągu 7dni w systemie c-KOB.

·        Książka w wersji papierowej: wysyłane pocztą BEZZWŁOCZNIE (przepisy dotychczasowe).

·        Książka w wersji elektronicznej: wysyłane w ciągu 7dni w systemie c-KOB.

·        Książka w wersji elektronicznej: Wysyłane w ciągu 7dni w systemie c-KOB.

*zestawienie nie dotyczy obiektów zlokalizowanych częściowo lub w całości na terenach zamkniętych np. kolej, wojsko itp.