+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Oddanie obiektu do użytkowania a pierwsza kontrola okresowa.

Nasi Klienci często zadają nam pytanie, kiedy należy wykonać pierwszą kontrolę okresową po oddaniu budynku do użytku.

Odpowiedź na to pytanie, zależy od wielkości budynku. Budynki posiadające powierzchnię zabudowy poniżej 2 000 m², pierwszą kontrolę roczną powinny przejść w kolejnym roku kalendarzowym, po roku w którym budynek otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Poniżej przedstawiamy interpretację Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

W odniesieniu do nowo oddanych do użytkowania obiektów budowlanych, które na postawie art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane zostały objęte obowiązkiem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie przeprowadza się najbliżej przypadającej kontroli rocznej. Obowiązek ten powstaje dopiero w roku następnym. Tym samym, jeżeli obiekt budowlany został, oddany do użytkowania np. w sierpniu 2022 r. to pierwsza kontrola roczna powinna, zostać przeprowadzona w 2023 r. w dowolnym miesiącu kalendarzowym.

Natomiast budynki wielkopowierzchniowe, posiadające powierzchnię zabudowy powyżej 2 000 m² zwolnione są  z wykonywania pierwszej kontroli, przypadającej bezpośrednio po uzyskaniu przez budynek pozwolenia na użytkowanie. Poniżej interpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w tej sprawie:

W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, nie przeprowadza się jedynie najbliżej przypadającej okresowej (jednej z dwukrotnych) kontroli. Oznacza to, że np.: dla obiektu wybudowanego w okresie między 30 listopada a 31 maja, nie przeprowadza się kontroli, którą na podstawie ww. przepisu należy dokonać do 31 maja. Konieczne jest natomiast przeprowadzenie kontroli w następnym okresie, czyli do 30 listopada. Tym samym w przypadku obiektu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, oddanego do użytkowania np. w sierpniu 2022 r., najbliższą kontrolę należy przeprowadzić w okresie od 30 listopada 2022 r. do 31 maja 2023 r.